วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของโคกกระต่าย


ชื่อแหล่ง : บ้านโคกกระต่าย
ที่ตั้ง : หมู่ 2 บ้านโคกกระต่าย ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
อายุสมัย : กรุงศรีอยุธยา (รัตนโกสินทร์ตอนต้น)
ประวัติ : ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตเลขา
เมื่อปี พ.ศ.2317 พระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจุ้ย กับพระยาธิเบศร์บดีจางวางมหาดเล็กยกทัพไทยจำนวน 3,000 คน ออกมาตั้งรักษาเมืองราชบุรี เนื่องจากอะแซหวุ่นกี้แม่ทัพพม่าได้ให้งุยอคงหวุ่นคุมพล 5,000 คนยกกองทัพตามครอบครัวมอญที่อพยพหนีเข้ามา กองทัพพม่า สามารถตีองทัพไทยที่รักษาค่ายท่าดินแดงแตก แล้วยกเข้ามาตั้งค่ายที่ปากแพร่ หลังจากนั้นได้แบ่งพลออกเป็น 2 กอง ที่เหลือ 3,000 คนยกลงมาตามแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันตกเที่ยวปล้นทรัพย์จับเชลยในแขวงเมืองราชบุรี เมืองสมุทรสงคราม และเมืองเพชรบุรี เมื่อมาถึงตำบลนางแก้วทราบว่ามีกองทัพไทยตั้งอยู่ที่เมืองราชบุรี งุยอคงหวุ่นจึงให้หยุดทัพตั้งค่าย บริเวณตำบลโคกกระต่ายในทุ่งธรรมเสน เป็นที่ตั้งค่ายของกองทัพไทย ซึ่งนำโดยพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจุ้ย พื้นที่บริเวณโคกกระต่ายนี้ชาวบ้านเคยขุดพบกระดูกคน และสัตว์เป็นจำนวนมาก และจากการไถปาดหน้าดินจะพบเศษภาชนะดินเผากระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ

ภาพบรรยากาศค่ายโคกกระต่าย